De Mensendieck-zwangerencursus

De zwangerencursus vindt plaats in de laatste periode van de zwangerschap en bestaat uit 8 lessen van 2 uur. Dit is inclusief een informatieles met de partner erbij.

U volgt de zwangerencursus in een vaste groep van maximaal 8 vrouwen die ongeveer in dezelfde periode zijn uitgerekend. Nadat alle vrouwen zijn bevallen is er nog een afsluitingsbijeenkomst met de baby’s erbij.

Inhoud van de cursus:

De voorbereiding op de bevalling
Bij de voorbereiding hoort ook een theoretisch gedeelte over het verloop van de bevalling.
U leert om te gaan met het opvangen van de verschillende soorten weeën en de manier waarop u zelf kunt meepersen tijdens de laatste fase van de bevalling. Elke les is er gelegenheid voor het uitwisselen van ervaringen en het stellen van vragen.

Spieren
Spieren spelen een belangrijke rol tijdens de zwangerschap, bevalling en in het herstel erna. Tijdens de cursus wordt ingegaan op veranderingen die de spieren ondergaan onder invloed van de zwangerschap. Door middel van oefeningen wordt u bewust gemaakt van de spieren en u leert welke te ontzien en welke juist wat extra te gebruiken.

Houding en beweging.
Een goede lichaamshouding is belangrijk juist tijdens de zwangerschap. U leert rekening te houden met de veranderingen in het bekken en in de rug. De oefeningen zijn gebaseerd op bewegingen uit dagelijkse leven. Verder wordt er aandacht besteed aan de houding en bewegingen na de bevalling bijvoorbeeld bij het tillen, dragen en voeden van de baby.


De cursus wordt gegeven in het Gezondheidscentrum:
Dr. Schaepmanstraat 7
1165 GP Halfweg
maandag of donderdagavond om 19.30 uur
Prijs: € 185 (incl. BTW)

Afhankelijk van uw verzekeringspakket vergoedt uw zorgverzekeraar mogelijk een deel van de cursus. Dit kunt u navragen bij uw zorgverzekeraar.

Voor degenen die de cursus al eerder hebben gevolgd, de cursus niet kunnen volgen en/of zwangerschapsklachten hebben (rug, bekken) bestaat de mogelijkheid om individueel te worden begeleid. Op basis van persoonlijke wensen wordt er dan een programma in onderling overleg opgesteld. Deze begeleiding vindt overdag plaats.