Vergoedingen

Indien oefentherapie Mensendieck onder de dekking van uw ziektekostenverzekering valt, vergoedt de verzekeraar de kosten. Hoeveel behandelingen er per kalenderjaar vergoed worden, verschilt per zorgverzekeraar en per aanvullend pakket. Kijk hiervoor in de polisvoorwaarden van uw verzekeringspakket of informeer telefonisch bij uw verzekeraar. Bij de meest verzekeraars is deze informatie ook op de website te vinden.

Basisverzekering

De basisverzekering van uw zorgverzekering vergoedt het volgende:

voor kinderen t/m 17 jaar: 2x9, in totaal 18 behandelingen. 
voor mensen met een chronische aandoening: alle behandelingen vanaf de 21ste
  behandeling. 

Aanvullende verzekeringen

De aanvullende verzekering van uw zorgverzekering vergoedt het volgende:

voor kinderen t/m 17 jaar: vanaf de 19e behandeling.
voor mensen met een chronische aandoening: de eerste 20 behandelingen.
  Afhankelijk van uw pakket worden de eerste 20 behandelingen geheel of gedeeltelijk
  vergoed. Zo niet, dan zijn deze voor eigen rekening.
de behandelingen van niet-chronische aandoeningen/klachten van volwassen. De
  hoeveelheid behandelingen die wordt vergoed verschilt per zorgverzekeraar en pakket. Dit kunt u nakijken in uw polisvoorwaarden.

Voor oefentherapie Mensendieck is geen verwijzing nodig door de huisarts, specialist, bedrijfsarts of verloskundige. U kunt direct contact opnemen met de oefentherapeut. Ik zal de eerste keer een screening uitvoeren, waarbij wordt bekeken of uw hulpvraag binnen mijn deskundigheid valt. Indien noodzakelijk wordt in overleg met u contact opgenomen met uw huisarts.

Met alle grote zorgverzekeraars zijn overeenkomsten afgesloten en er kan dus in bijna alle gevallen door de oefentherapeut direct bij de zorgverzekeraars worden gedeclareerd.


Tarieven

Voor mensen die niet of onvoldoende aanvullend verzekerd zijn, alsmede mensen die verzekerd zijn bij een zorgverzekeraar die geen contract verstrekt aan de zorgverlener gelden de volgende praktijktarieven:

Behandelingen in de praktijk (30 minuten) € 30,00
Behandeling ten huize van de patiënt € 43,50
Screening * € 15,00
Verzuimtarief (75% van het behandelingstarief) € 22,50

*noodzakelijk bij aanmelding zonder verwijzing.

Gemaakte afspraken die niet minimaal 24 uur van te voren zijn afgezegd, worden in rekening gebracht. Afspraken op maandag, dienen vrijdag vóór 18.00 uur te worden afgezegd.